Gigant

 Gigant BV

Het bedrijf Gigant BV heeft als missie dat zij met haar producten zowel efficiënte als duurzame oplossingen wil bieden voor de hygiënische behoeften van de mens.  

Gigant BV ziet het milieu en de veiligheid van de gebruiker van onze producten als onlosmakelijk deel van de economie.
Doordat wij dit zo zien, proberen wij zoveel mogelijk negatieve effecten voor de mens en het milieu te herleiden tot het absolute minimum.
Dit doen wij onder anderen door middel van onderzoek naar nieuwe technologieën en grondstoffen te stimuleren en uit te voeren.
Zodoende kan Gigant haar prestaties sterk verbeteren met haar unieke ecologische formule- en het maatschappelijk welzijn van haar afnemers bevorderen.
Gigant heeft als doelstelling te zorgen voor de ontwikkeling van sterke ecologische producten en het neerzetten hiervan in de economische markt in de volgende segmenten:

•    Was- en reinigingsmiddelen
•    Persoonlijke verzorgingsproducten
•    Concept voor een gezond huis en bedrijf met daarbij een ecologische levenskwaliteit


Allergiehanden

Respect voor de mens
 Herkent u dit?

•       Vermoeidheid
•       Gejaagdheid
•       Oedeemreacties
•       Jeuk
•       Kortademigheid
•       Concentratiestoornissen
•       Maag- en darmklachten
•       Chronische verkoudheid
•       Anafylactische shocktoestand

www.allergievereniging.nl/

De hierboven omschreven klachten kunnen onder anderen te maken hebben met het bestaan van verschillende chemische grondstoffen die in alle was- en reinigingsmiddelen zitten die in de reguliere verkoopkanalen worden aangeboden.
Over het algemeen leeft de gedachte bij de gebruiker van chemische was- en reinigingsproducten, dat een allergische reactie uitsluitend een uitslag is op de huid. Dit is een wijdverbreid misverstand! Als u de hierboven genoemde klachten omschreven ziet dan merkt u op dat Gigant een zeer respectabele en zinvolle missie uitvoert.
Verdere details over bovengenoemde klachten en gevolgen hiervan kunt u op de site 
www.allergievereniging.nl en aanverwante sites die over allergieën informeren (niet alleen huiduitslag) verkrijgen.

Milieuvoordeel

- Hoge verdraagzaamheid in geval van huidcontact
- Geen giftige allergenen, mutagenen of cancerogene grondstoffen
- Vrij van synthetische solventen, chloor- of andere halogeenverbindingen, minerale zuren en detergenten afgeleid van petroleum
- Bevat detergenten van plantaardige oorsprong
- Alle ingrediënten van niet minerale oorsprong zijn volledig afbreekbaar
- Minimale belasting voor het waterleven
- Vrij van fosfaten of slecht afbreekbare fosfaatvervangers

Prijsstelling

Ook zijn de ecologische producten van Gigant niet duurder dan de chemische reguliere producten. Dit komt doordat de concentratie van Gigant producten zeer hoog is. Daardoor is de kostprijs per was- of reinigingsbeurt vele malen goedkoper.